[rev_slider alias=”slider ar”]

Rreth Kompanise

Shoqeria e  ndertimit “Almo Konstruksion” Sh.p.k. eshte themeluar ne vitin 1996  ne qytetin e Shkodres, aktualisht selia e saj eshte ne Tirane.Gjate periudhes qe nga krijimi e deri tani shoqeria “Almo Konstruksion” Sh.p.k. ka kryer ne sipermarje punime te ndryshme..

Lexo me shume

Kapaciteti Teknik

Shoqeria “Almo Konstruksion” Sh.p.k. disponon mjete e makineri nga me te ndryshmet me qellim qe te garantoje ndertimin e objekteve te ndryshme qe merr ne sipermarrje. Keto mjete e makineri shoqeria i ka ne pronesi , per te cilen disponon dokumentacionin e duhur.

Lexo me shume

Stafi Drejtues

Stafi drejtues i shoqerise ka nje eksperience te gjate pune dhe pervoje per te ndertuar objekte qe perfshijne te gjithe sferen e ndertimit. Aktualisht stafi eshte i perbere nga Inxhinier, Teknike, Manaxhere dhe specialiste te ndryshem te fushes se ndertimit.

Lexo me shume

Shoqeria “Almo Konstruksion” Sh.p.k eshte interesuar qe te aktivizohet ne investimet te cilat manaxhohen nga institucione te ndryshme shteterore dhe te huaja, shoqata joqeveritare, dhe shoqeri te huaja e shqiptare.

0

Drejtues

0

Elektrike

0

Specialiste te ndryshem