Llambi Bonata

Ndertim, rikonstruksion dhe mirembajtje rrugesh

Rehabilitim i bllokut te banimit midis rruges Llambi Bonata dhe Sokrat Mosko

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: Njesia Bashkiake nr.6
Vendodhja: Tirane
Gjatesia e Rruges: 1.2 km
Data e fillimit: 2011
Data e perfundimit: 2012
Vlera: 33.520.259L