Mbikalim Kembesoresh Gjokaj

Ndertim ura dhe mbikalime

Ndertim Mbikalim Kembesoresh Gjokaj

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: D.P.Rr. Tirane
Vendodhja: Tirane
Gjatesia dhe HD: HD=21M
Data e fillimit: 2003
Data e perfundimit: 2003
Vlera: 6.325.496L