Mbikalim këmbsorësh Kashar

Ndertim ura dhe mbikalime

Ndertim Mbikalim Kembesoresh, Kashar

Detajet e projektit

INVESTORI: D.P.Rr. Tirane
VENDODHJA: Tirane
GJATESIA DHE HD: HD=21M
DATA E FILLIMIT: 2002
DATA E PERFUNDIMIT: 2002
VLERA: 7.359.091L