Mbikalime te ndryshme

Ndertim ura dhe mbikalime

Mbikalime te ndryshme

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: -
Vendodhja: -
Gjatesia dhe HD: -
Data e fillimit: -
Data e perfundimit: -
Vlera: -