Mbikalimi Vore

Ndertim ura dhe mbikalime

Ndertim Mbikalim Kembesoresh Vore

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: D.R.Rugore Tirane
Vendodhja: Vore
Gjatesia dhe HD: HD=21M
Data e fillimit: 2006
Data e perfundimit: 2006
Vlera: 8.174.615L