Gjykata Lushnje

Ndertim dhe rikonstruksion objekte civile

Rikonstruksioni i Gjykates se Rrethit Gjyqesor te Lushnjes, perfshinte rikonstruksionin e gjithe objektit si nje shtese te brendshme 2-kateshe, punime shtresash,  punime suvatimi dhe lyerje, punime elektrike, sinjalistike dhe sigurie, ndertimin e sistemit te ngrohjes me kaldaje, punime fasade me xham struktural dhe alukobond etj.

DETAJET E PROJEKTIT

Klienti: Gjykata Lushnje
Vendodhja: Lushnje
Data e fillimit: 2008
Data e perfundimit: 2008
Vlera: 31.566.959L