Rehabilitim urban, ndricim, gjelberim, ne zona te ndryshme ne qytet, Bashkia Korce

Rehabilitim urban, ndricim, gjelberim, ne zona te ndryshme ne qytet, Bashkia Korce

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: Bashkia Korce
Vendodhja: Korce
Gjatesia dhe HD: 4.2KM
Data e fillimit: 2017
Data e perfundimit: 2017
Vlera: 84.574.672