Rruga Taulantia-Brryl

Ndertim, rikonstruksion dhe mirembajtje rrugesh

Rehabilitim i rruges Taulantia-Brryl

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: Bashkia Durres
Vendodhja: Durres
Gjatesia e Rruges: 1.25 km
Data e fillimit: 2006
Data e perfundimit: 2007
Vlera: 45.652.624L