Shkolla Bulçesh

Ndertim dhe rikonstruksion objekte civile

Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Bulçesh

DETAJET E PROJEKTIT

INVESTITORI: Bashkia Kamez
Vendodhja: Kamez
Data e fillimit: 2005
Data e perfundimit: 2005
Vlera: 3.932.819L