Shkolla Lasgush Poradeci

Ndertim dhe rikonstruksion objekte civile

Rikonstruksion dhe shtese shkolla Lasgush Poradeci

DETAJET E PROJEKTIT

INVESTITORI: Bashkia Tirane
Vendodhja: Tirane
Data e fillimit: 2005
Data e perfundimit: 2005
Vlera: 28.395.023L