Sistemim, asfaltim ne rruget e NJA (fshatrat Bulgarec, Porodine, Biranj, Goskova Poshte dhe Morave)

Sistemim, asfaltim ne rruget e NJA (fshatrat Bulgarec, Porodine, Biranj, Goskova Poshte dhe Morave)

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: Bashkia Korce
Vendodhja: Korce
Gjatesia dhe HD: 3.13KM
Data e fillimit: 2018
Data e perfundimit: 2018
Vlera: 41.002.388