Ujesjellesi Kashar

Punime Ujesjellesi dhe kanalizimesh

Ujesjellesi Kashar

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: -
Vendodhja: -
Gjatesia dhe HD: -
Data e fillimit: -
Data e perfundimit: -
Vlera: -