Vile 5-kateshe

Ndertim dhe rikonstruksion objekte civile

Ndertim banese 5-kat, Kamez

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: ALMO Konstruksion
Vendodhja: Kamez
Data e fillimit: 2010
Data e perfundimit: 2011
Vlera: 19.920.000L