Stafi Drejtues i Shoqerise

Stafi jone
GET IN TOUCH

Stafi drejtues i shoqerise ka nje eksperience te gjate pune dhe pervoje per te ndertuar objekte qe perfshijne te gjithe sferen e ndertimit. Aktualisht stafi eshte i perbere nga Inxhinier, Teknike, Manaxhere dhe specialiste te ndryshem te fushes se ndertimit dhe konkretisht:

Shaban Bitri
Drejtues Teknik

Ing.Ndertimi, ka nje vjetersi pune prej 40 vjet

Edmond Bitri
Drejtues Ligjor e Teknik

Ing.Ndertimi, ka nje vjetersi pune prej 20 vjet

Alfons Bitri
Drejtues Ligjor

Eshte me arsim te larte dhe ka nje vjetersi pune prej 20 vjet

Rami Majmari
Ing. Elektrik

Ing.Elektrik dhe ka vjetersi pune prej 40 vjet

ERVIN SAVA
Ing.Ndertimi

Ing.Ndertimi me vjetersi pune prej 15 vjet

Hajri Abedini
Ekonomist Kontabel

Ekonomist Kontabel me vjetersi pune prej 15 vjet

Nuri Hoxha
Ing.Topograf

Ing.Topograf dhe ka nje vjetersi pune prej 25 vjet

LEONARD GREMI
Avokat

Avokat dhe ka nje vjetersi pune prej 25 vjet

Diana CENGU
Arkitekte

Arkitekte dhe me vjetersi pune prej 10 vjet

DORIAN PRIFTI
Ing.Gjeolog

Ing.Gjeolog me vjetersi pune prej 10 vjet

Ermir Alija
Ing.Mjedisi

Ing.Mjedisi me vjetersi pune prej 10 vjet